Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału w XVI Sympozjum KRAB, którego partnerem strategicznym i gospodarzem będzie KGHM Polska Miedź S.A.


17.05.2018 Sympozjum,
18.05.2018 Wizyta studyjna

Celem Sympozjum jest prezentacja i dyskusja na temat zaangażowania i osiągnięć polskich zespołów badawczych w 7 PR UE oraz w programie HORYZONT 2020, ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów przemysłu, w tym prac badawczo rozwojowych i wdrożeniowych prowadzonych w Grupie KGHM Polska Miedź S.A. Wydarzenie ma również przyczynić się do budowy ekosystemu innowacji, czemu posłużyć ma sesja wokół kluczowych obszarów zidentyfikowanych przez KGHM, oraz prezentacje zgłoszone przez uczestników sympozjum.

Oczekujemy, że w wydarzeniu weźmie udział około 100 uczestników. Mamy nadzieję, że Sympozjum przyczyni się do zwiększenia udziału polskich zespołów w programach badawczych UE i zacieśnienia współpracy pomiędzy sektorem przemysłowym i nauką.

Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Rejestracja trwa do 11 maja 2018, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Tytuły oraz tematykę prezentacji/plakatów oraz rezerwacja miejsca na wizycie studyjnej na składowisku odpadów flotacyjnych „Żelazny Most prosimy zgłaszać w formularzu rejestracyjnym.

17 maja o godz. 18:00 odbędzie się również otwarte Walne Zgromadzenie KRAB, którego proponowany program obejmuje:
  • dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia KRAB
  • wybory uzupełniające do Zarządu KRAB
Serdecznie zapraszamy !
Prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst - Prezes Zarządu KRAB
Dr inż. Zygmunt Krasiński  - Członek Zarządu KRAB


2
dni
15
wystąpień
14
prelegentów
100
miejsc


Prelegenci

Prof. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB
Dr inż. Zygmunt Krasiński
Dyrektor KPK PB UE
Barbara Trammer
KPK PB UE
Mateusz Kędzierski
Ministerstwo Energii

 


Patroni Sympozjum


 

Partnerzy Sympozjum