Strategia polskiego przemysłu w Programach Ramowych UE na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.


17 Maja - Dzień I
9:00 - 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 - 14:00
Sesja otwierająca
10:00 - 10:10
Otwarcie Sympozjum:
- Prof. Janusz Hołyst, Prezes Zarządu KRAB,
- Wiktor Kowalczyk, Departament Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
10:10 – 10:20
Prezentacja działalności KRAB i problemów ograniczających udział polskich zespołów w Programach Ramowych UE,
Prof. Janusz Hołyst, Prezes Zarządu KRAB,
10:20 – 11:00
Prezentacje zaproszonych gości Sympozjum
 • Prof. dr hab. Andrzej Tretyn Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprzewodniczący
 • Prof. dr hab inż. Andrzej Trochimczuk - Prorektor ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia, Politechnika Wrocławska
 • Malwina Nowakowska - European Commission, DG GROW, Unit C.2 Resource Efficiency and Raw Materials, Deputy Head of Unit
 • Mateusz Kędzierski - Ministerstwo Energii, Departament Innowacji i Technologii, Dyrektor
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Przedstawiciel
11:00 – 11:15
Przerwa
11:15 – 11:45
Polskie koordynacje w H2020, nowe możliwości w konkursach na lata 2018-20 i perspektywa kolejnego PR,
Dr inż. Zygmunt Krasiński, Dyrektor KPK PB UE
11:45 – 12:15
KGHM - strategia w obszarze innowacji i zrównoważonego rozwoju, H2020 i FP9, KIC Raw Materials,
Wiktor Kowalczyk, Departament Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
12:15 – 12:45
Nowe zasady wynagradzania w H2020,
Barbara Trammer, KPK PB UE
12:45 – 14:00
Lunch, sesja posterowa
14:00 – 17:15
Sesja główna „Stymulowanie ekosystemu innowacji we współpracy przemysłu i nauki” (przerwa w godzinach 15:45 - 16:00)

Success stories Programów Ramowych oraz propozycje współpracy przemysł – nauka; prezentacje wykonawców Projektów FP7 i H2020 oraz ekspertów w obszarach:
 • Przemysł 4.0
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego
 • Cyber Security
 • Kształtowanie łańcucha wartości innowacji
 • Przyszły kształt 9 Programu Ramowego
 • KIC Raw Materials
Prezentacje:
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych z ubocznej produkcji przemysłowej w zrównoważonej nawierzchni drogowej - projekt APSE
  Dr hab. inż. Jan Król, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • Fundusze Kaskadowe nową formą wspierania innowacji (w różnych obszarach tematycznych)
  Dr Tomasz Mazuryk, FundingBox Accelerator sp. z o.o., Prezes
 • Budowanie kultury innowacji i finansowanie transferu technologii w ramach Projektu SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI
  Włodzimierz Pomierny, ARP S.A.
 • SMEthod: Innowacyjne MŚP – segmentacja na podstawie cyklu życia i reprezentowanych sektorów działalności w celu optymalizacji wsparcia udzielanego firmom przez agencje innowacji i inne podmioty
  Dr Paweł Nowakowski, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku
 • Nowe wysokie technologie w syntezie petrochemicznej i farmacji w oparciu o związki srebra dwuwartościowego
  Dr Piotr Jerzy Leszczyński, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
 • Projekty europejskie realizowane przez Instytut Metali Nieżelaznych
  Hanna Skrzypiec, Instytut Metali Nieżelaznych
 • Cyber-zagrożenia. Zagrożenia współczesnych technologii teleinformatycznych z punku widzenia organów ścigania w globalnej sieci Internet.
  Tomasz Boroń, Marcin Matysek, Wydział do walki z cyberprzestępczością, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
 • Projekty europejskie realizowane przez Instytut Energetyki
  Dr inż. Andrzej Sławiński, Instytut Energetyki
 • Zwiększenie uczestnictwa Polski w programach B+R finansowanych przez UE
  Leo TurnoTechnology Partners
17:15 - 18:00
Dyskusja podsumowująca XVI Sympozjum KRAB
18:00 - 19:00
Walne Zgromadzenie KRAB
Dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia i wybory uzupełniające do Zarządu KRAB
19:30
Bankiet
18 Maja - Dzień II
10:00
Wizyta studyjna - składowisko odpadów flotacyjnych „Żelazny Most”


 


Patroni Sympozjum


 

Partnerzy Sympozjum