Strategia polskiego przemysłu w Programach Ramowych UE na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.


17 Maja - Dzień I
9:00 - 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 - 14:00
Sesja otwierająca
10:00 - 10:10
Otwarcie Sympozjum:
- Prof. Janusz Hołyst, Prezes Zarządu KRAB,
- Wiktor Kowalczyk, Departament Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
10:20 – 11:00
Prezentacje zaproszonych gości Sympozjum
11:00 – 11:15
Przerwa
12:45 – 14:00
Lunch, sesja posterowa
14:00 – 17:15
Sesja główna „Stymulowanie ekosystemu innowacji we współpracy przemysłu i nauki” (przerwa w godzinach 15:45 - 16:00)

Success stories Programów Ramowych oraz propozycje współpracy przemysł – nauka; prezentacje wykonawców Projektów FP7 i H2020 oraz ekspertów w obszarach:
  • Przemysł 4.0
  • Gospodarka Obiegu Zamkniętego
  • Cyber Security
  • Kształtowanie łańcucha wartości innowacji
  • Przyszły kształt 9 Programu Ramowego
  • KIC Raw Materials
Prezentacje:
17:15 - 18:00
Dyskusja podsumowująca XVI Sympozjum KRAB
18:00 - 19:00
Walne Zgromadzenie KRAB
Dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia i wybory uzupełniające do Zarządu KRAB
19:30
Bankiet
18 Maja - Dzień II
10:00
Wizyta studyjna - składowisko odpadów flotacyjnych „Żelazny Most”


 


Patroni Sympozjum


 

Partnerzy Sympozjum